حالا به نظر شما قیافه مهم تره یا اخلاق؟

این طوطیه

یه سالو نیمه شه! رامه. رو دس میاد. حرفتو میفهمه! بوسم میده حتا!نیشخندفقط صداش کمی نخراشیدس وبهش توجه نکنی بهت پارس میکنه! ولی کلن اخلاقش خوبه! آدمو آدم حساب نمی کنه! خب؟

اونوخ این

مثلن 4 ماهش ایناس ، باید کلی وخ بذارم رام و دستیش کنم ، شانس بیارم باهوش باشه ممکنه تا 10 کلمه حرف بزنه. وختی بالغ بشه قطعن پدرمو در میاره که براش زن بگیرم! اگرم براش زن بگیرم به راحتی پشت پا میزنه به همه ی مهر و محبتی که بهش روا داشتم و منو آدم حساب میکنه و دیگه میره سراغ جفتش فقط!

بعد این که اون طوطیه ریختو پاشش زیاده و ابعادشم بزرگتره و جیغاشم بلنده! قیافشم بد نیس حالا! ولی عروسه ، ریخت و پاشش کم تره و صداشم ملایم تره ، ولی خب خداییش خوشگله دیگه!

قیمتاشونم خیلی به هم نزدیکه! ینی زیاد امتیازی محسوب نمیشه واسه هیچ کدومشون!

 

/ 0 نظر / 3 بازدید