سر فرصت به زندگیت میرسی!

آدم اگر عاقل باشد خیلی کارها نمی کند! خیلی کارها. اصولن عقل و انجام ندادن و دوری کردن با هم رابطه ی مستقیم دارند انگار. آدم اگر عاقل باشد زندگیش حتمن خیلی چیزه خوب و پرفکتی است. همه ی تصمیم هایش توضیح -و نه توجیه- دارند. حتا ماکته پیش ساخته شاید! آدمهای عاقل حتمن هر وخت بر میگردند و پشت سرشان را نگاه میکنند به خودشان و راه های رفته ی شان افتخار میکنند. اصلن لابد خیل عظیمی از جمعیت را میبینند که دارند از قدمهای آنها شابلون گونه! برای ادامه ی مسیر استفاده میکنند.

من عاقل نیستم. حالا اگر منتظرید که مثل آن سوپر استار بازیگرمان ، یقه ی آخوندی پوشیده باشم و زل زده باشم توی چشمهای شما و انگشت اشاره ام را بالا گرفته و صدا رسا! کرده باشم که "من عاشقم" ، باید بگویم خیر. من نه عاقلم نه عاشق. من خنثام.

بعد اینکه آدم خنثا باشد خیلی هم چیزه خوبیست. چون نه کسی توقع فداکاریهای افسانه ای حاصل از کوری دوتا چشم! از آدم دارد نه تصمیم های و اکشن های فلسفی ! همینجوری نرم برای خودت در لاین کندرو قدم میزنی!

/ 0 نظر / 5 بازدید