شجاع باش! من ترس ندارم !

من ترس ندارم ...

هی رفیق ! نترس !من ترس ندارم ...

گاهی می خندم ... بلند بلند ... مثل دیوانه ها ... نترس ! من دیوانه نیستم ! از من نترس ...

گاهی گریه می کنم ... بلند بلند ... مثل مصیبت دیده ها .... مصیبت دیده ام ... اما ترس ندارم ... از من نترس ...

اگر بدی کرده ای می بخشم ... شاید دیر ... اما می بخشم ... نترس ... از من نترس...

کینه ات را به دل نمی گیرم ...

به تلافی فکر نمی کنم ...

شاید فکرهای ترسناکی بکنم ، اما عملی نمی شود ...

نترس ... از من و فکرهایم نترس ... من ترس ندارم ...

گاهی بی حوصله می شوم ، بی خیال می شوم ، گاهی انگار نمی بینمت اصلا ... گاهی بد می شوم ... می دانم ! اما نترس ! میبینمت ! همیشه ! فراموشت نمی کنم ! نترس ! از فراموشی من نترس ...

داد می زنم ؟ شاید ! گاهی ! نترس ! از داد  زدن من نترس ...

رفیق !

از من ، از خنده ها و گریه ها ، از بغض هایم ، از خستگی هایم ، از بی تفاوتیم ، از سکوتم ، از بدیم ، از فکر هایم از حال روزم ، از  _ من _ نترس ... هیچ وخت !

اما از خدای من همیشه ! همیشه بترس از خدای من ...

خدای من ، نه مثل من کوچک است نه ضعیف نه بیچاره ! خدای من تمام چیزیست که من می خواهم باشم و نیستم ! خدای من تمام تلخی این روزهای من است و تمام بغضم و تمام ظلم تو ! خدای من تمام این روزهای من است ! خدای من ... تمام این روزهای خیس و شور و تلخ من است ... خدای من تمام این قلب شکسته ی به آتش نشسته ی من است ... خدای من یک روز پس می گیرد ... تمام آنچه را من امروز ندارم ...

تو ولی از من نترس ! من ترس ندارم !

/ 0 نظر / 9 بازدید