زنگ زدیم فست فود در آخر

علی: من خیلی گشنمه! 5 دقه ای یه چیزی درس کن من بخورم.

من: 5 دقه ای فقط نودل میتونم برات درس کنم.

علی: خب یه رب.

من: یه ربه میتونم نودل با قارچ درس کنم! 

علی: خب بیس دقه، نیم ساعت! چهل دقه اصن.

من: میتونم پختن نودل با قارچو چهل دقه طول بدم! 

/ 0 نظر / 25 بازدید