کلن گند بزنم به حمل و نقل زیر زمینی تهران!

راننده ی مترو بشم ، بعد هی دراشو دیر باز کنم! مردومو بذارم لای در!نیشخند

بعدشم تو ایسگاهایی که حجم مسافر زیاده و همه عجله دارن از جام! بیام بیرون و با آقاهای مامور تو مترو حرف بزنم، خاطره تعریف کنم بخندیم!

/ 0 نظر / 4 بازدید