خونسردم

امروز صب با مامانم رفتم خریدای میوه و شیرینی و شکلات عید. خوب بود.

بعدشم اومدم خابیدم!

یه سری از لباسامو شستم باید جمشون کنم. یه سریش هنوز مونده. اتاقم به غایت به هم ریختس.

هنوز تابلوهارو نکشیدم و قاب آینه مونده.

ولی استرس ندارم. میدونم که میرسم.اما مامانم هی میاد استرس وارد میکنه که همه کارات مونده! پاشو !

شلوار جین و اسپری هم بلخره از لیست خرید خط خوردن! از تابستون من میخاستم جین بخرم!

/ 0 نظر / 6 بازدید