بیاید واقع بین باشیم!

هوم. میدونی! بعضیا هستن ، که وختی باهات تکلم میکنن ، چه خبر ،چه خبر و دیگه چه خبر! گفتناشون فقط یه معنی داره! معنیشم اینه که احیانن ازدواج کردی یا نه! ینی کلن از عروسی مروسی چه خبر!

حالا شما بخندین . ولی من این آدما رو میشناسم و از دغدغه هاشونم مطمئنم که اینو میگم! اونوخ نه که فک کنی من به خودم سختی میدم و براشون چیزی رو توضیح میدما. نخیر. من اصولن از اغنا! کردن آدمای فضول خوشم نمیاد. فلذا فقط ازشون میپرسم که دوستم دنبال چه خبری هستی دقیقن؟ بپرس من بهت بگم!

بعدش آدما همونجوری که رنگ مو و پوست و لحن حرف زدنشون با هم فرق میکنه ، افکار و عقاید متفاوتی دارن ، منتها عمومن تفاوت رنگ مو رو (که میشه به راحتی عوضش کرد) راحت تر از تفاوت عقیده قبول میکنن.

ینی یه عده ای هستن همیشه در حالا غسل دادن عقاید دیگران با تجربه های خودشونن! یکی از این تجربه ها هم ، تجربه ی ازدواج و زندگیه متاهلیه! من تو دوستای نزدیکم دو نفرن که ازدواج کردن ، از دوستای قدیمی و دبیرستانیم تقریبن بیشترشون ازدواج کردن ، بعضیاشون حتا بچه ام دارن! البته که من خیلی خوشحالم برا همشون ، که زندگیه خوبی دارن و خوشبختن و راضین.

ولی بعضیاشون هستن که به من میگن تو "هنوز" مجردی؟ این هنوز من نمی دونم ینی چی! انگار مثلن مجردی یه دد لاینی داره که من خیلی وخته رد کردمش خودم نفهمیدم! خب آره من فعلن و تا اطلاع ثانوی مجردم. کلن من ازدواج کردنو یه پدیده ی جهان شمول در نظر نمی گیرم. خیلیا ازدواج میکنن. خیلیای دیگه هم نمی کنن. اصنم به نظر من مجرد یا متاهل بودن دلیل بر خوبی و خوشبختی یا بدی و بدبختی هیچ کس نیست.

والا من آنتی مریج و این صبتا که بعضی وختا عزیزان میگن نیستم ولی به نظرم حالا  واسه داشتن یه زندگی خوب ، ازدواج حتمن یه آپشن نیست! آدم میتونه مجرد باشه خیلیم خوشال باشه. البته اگه واقعن یه کسی رو پیدا کنه که خوب باشه ،با هم تفاهم داشته باشن حس خوبی داشته باشن به هم ،  چم دونم حداقل سه ساعت بتونن بدونه دعوا با هم حشر  و نشر و تعامل داشته باشن  ، خب بره ازدواج کنه! خیلیم خوبه! خیلیم خوش میگذره! ولی وختی پیدا نشده "هنوز" من دلیلی نمی بینم که بخای نگران باشی یا غمگین یا هرچیزه دیگه ای!

کلن واقعیت اینه که به تعداد دخترای روی زمین ، بلکم بیشتر ، پسر وجود داره ! so dont worry,U'll find one!چشمک

/ 0 نظر / 3 بازدید