انقد که من اسکلم(2)

یکی از اقوام نزدیک که ما رابطه ی نزدیکی نداشتیم باهاش ! (نمی دونم چرا!) ، فوت کرده . بعد بردنش شهرستان محل تولدش . امروز مراسم دارن اونجا. مام قراره بریم.

بعد تمام دغدغه ی من الان اینه که بعد از ختم برم گاواشونو ببینم یا قبلش!

(وای آخه من عاشق گاوم! چشماشو دیدی؟ چقد مظلومه!)

/ 0 نظر / 9 بازدید