دمه بر و بچه های تیم ملی والیبال گرم!

بعد تا دوسال دیگه من یه شرکتی چیزی داشته باشم، برم اسپانسر تیم ملی والیبال بشم. بهشون خروار خروار خدمات و پول بدم.

فقط اون پسر سبزهه انقد اخم نکنه و همش داد نزنه.

اون آقا مترجمه ام قول بده ابروهاشو بذاره پر شه.

منم با خودشون ببرن ورزشگاه !

ـــــــــــــــــ

تازه من اگه اسپانسر بودم بعد از این که سه هیچ میباختیم با بچه ها میرفتیم بام تهران بستنی موخیتو و آلو جنگلی و اینا میخوردیم . خودمونم واسه خودمون آهنگای دممون گرم میذاشتیم.

/ 0 نظر / 3 بازدید