بهمون برچسب "بی جنبه " زد حتا!

تو خر تو خری پیچیدن تاکسیا و شخصیا و اتوبوسای خط ویژه ی تجریش –راه آهن و توقفای به جا و بی جا اوله خیابون ولیعصر، پلیسه دست یه خانوم خیلی پیرو گرفت و از عرض خیابون رد کرد.

منو فرناز هشت صب شگفت زده از این همه انسانیت با هم گفته بودیم : عزیزم! آقا پلیسه مهربووووووووون!

گلی از صندلی عقب گفته بود خاک تو سرتون! شنید! نتونست جلو خندشو بگیره!

/ 0 نظر / 4 بازدید