شایدم نبود ...

صبی مامانم اومده بود صدام کنه ، ترسیده بود ! فک کرده بوده مردم ! :) چون من ساعت سه که داشتم میخابیدم ، شوفاژو بستم. بعدش من اصولن دمای زیر صفر دارم! یا نزدیک به صفر. چون اتاق سرد بوده و دستمم از زیر پتو بیرون مونده بوده ، یخ کرده بودم. مامانم فک کرده لابد دچار جمود نعشی شدم !

اگه مردن به این راحتی بود ، چه خوب بود.

/ 0 نظر / 4 بازدید