الان شناخت بهتری دارم از جایگاهم!

ناهار ، بستنی قیفی میهن خوردم. الانم گوجه سبز با نمک.گوجه ام که نیستن خاک بر سرا. آلوی کالن.ده تا یکی گوجه در میاد از توشون.

یه تست روانشناسی شخصیت انجام دادم ، گف من گُله رُزم! زیبایی هایی دارم و خار هایی! جل الخالق! حتا فهمید که من بچه ی وسط خانواده ام! و گفت آدمها دوس دارن اطراف من باشند اما من دوس ندارم اطراف آدما باشم! بعد گفت افق دیدم رو وسیع کنم چون خیلی اتفاقات خوبی میافته . تازه میدونست من از جک گفتن و جک شنیدن هم خوشم میاد و استقبال میکنم!

دلم میخاد برم کیک کیشمیشی درس کنم.

/ 0 نظر / 3 بازدید