یک ظرف کریستال رو از طبقه ی دهم بندازی پایین انگار ...

بعضی آهنگ ها این پتانسیلو دارن که منو از حالت مثبت 10 به منفی 54 برسونن... همیشه. هیچ فرقی نمی کنه قبلش دو نقطه دی بوده باشم یا دونقطه خط صاف یا دونقطه پرانتز باز...

1

2

این دوتا مثلن... کاری با من میکنن که هیچ چیز دیگه نمی تونه بکنه ...

/ 0 نظر / 3 بازدید