الان پشیمونم که چرا حرفشو گوش نکردم!

بی حوصلگی روز جمعه، زودتر از موعد اومده بود سراغم.گفتم برم یذره پول خرج کنم حالم خوب شه.

بعد دختره هی بهم گفته بود فک کنم باید سایزه small شو ببریا.من اصرار کرده بودم که نه! مدیومش خوب بود.

حالا اومدم خونه میبینم انگار اسمالشو باید میگرفتم!

نه که گشاد باشه ها،یکم جای تنفسش زیاده!

/ 0 نظر / 5 بازدید