چون با این وض دستش و گربه شور کردن موهاش، شیپیش در انتظارشه

حالم، حاله آدمیه که تا صب با یه پرنده تو تختش خابیده! پرندهه از پنج صب بیدار شده ، به مفصل انگشتای آدمه غذا داده، با موهاش جفت گیری کرده، چشمشو کور کرده! رفته رو میز و کتابخونه و همه جا رو به هم ریخته.بعدشم دوتا گاز جانانه از انگشتاش گرفته که الان هم میسوزه ، هم درد میکنه!

آدمه خسته ،داغون، له ! نشسته از ساعت 11 تو تخم چشم مانیتور نگا کرده، تا ساعت 7.

لب تابش ارور داده که دیگه جا ندارم! این آت و آشغالتو از رو دسکتابم جم کن.

یه ناهار 90 کالری ، پای لب تاب خورده، بیستا چایی. و یه نصفه کلوچه.

تو تلگرام با سم سم و هـ حرف زده.به انواع پوزیشن های ممکن خودشو پای لب تاب نگه داشته تا کارا تموم شه.

دلش خاسته نقاشی بکشه ، ولی انقد مچ دستش درد میکنه که حتا لیوان چایی رو با سختی باید بگیره.

و فاینالی ،در انتهای این روز دلپذیر، نتبجه گرفته موهاشو با موزر باباش از ته بزنه ...

/ 0 نظر / 44 بازدید