دلتنگی...

دلتنگی برای بعضی چیزها ، بعضی آدمها ، بعضی روزها ،  مثل خارش عضو قطع شده ی بدن است ! نیست !  میدانی ، می بینی، مطمئنی که نیست ! که عمرا هم نمی آید دوباره ! اما لامصب بدجوری می خارد !

میدونی ! من از اون جور آدما نیستم ! از اونایی که تیپ خاص خودشونو دارن ، با آدمای مث خودشون دوس می شن فقط ، واسه همه چی شون برنامه ریزی دارن ، تکلیفشون معلومه ! چم دونم ! از این آدم حسابیا ! من از اونا نیستم !

من از این آدماییم که می ذارن هر چی می خواد بشه بشه ! می ذارن هرکی هرچی دلش خواس بگه ! از اینایی که کلا همه کارو همه حرف دیگران به یه ورشه ! از ایناییم که دلمشغولیای خودشونو دارن ! که با هزار نفر سلام علیک دارن ! اما فقط سلام علیک دارن ! نه بیشتر ! مثلا ۴ سال فقط به یکی سلام می کنن ! از اینایی که تیپو قیافه ی آدما واسش مهم نی ! بیشتر به توشون کار داره ! از اینایی که همش چرتو پرت می گن ! از اینایی که یه عمره دلشون تنگه ! از اینایی که همیشه یه چی هس که رو اعصابشون باشه ! که هی بخوان بهش اهمیت ندن ! از اینایی که عمرا مسیر رفتو برگشتشونو عوض نمی کنن ! همیشه از یه جای خیابون می رن و بر می گردن ! از اینایی که وختی ناراحت باشن ، چم دونم از اون روزای سگی شون باشه مثلا ، اگه یه کاری بکنن ، یه جایی برن ، یه چیزی بخرن ، یه آهنگی بشنون ، دیگه همیشه ی خدا با دیدن یا شنیدن اون چیزا یاد اون روز میفتنو کلا زندگی کوفتشون می شه ! از اون آدماییم که اگه بخوام یه کاری بکنم می کنم ! اما دیگه مدتهاس که دلم هیچی نخواسته ! از اوناییم که خنگ نیستم ! که دلم می خواس باشم !از اوناییم که روزی ده تا لیوان چایی می خورنو هر بار فک میکنن این چاییه رو کی خورد پس ؟؟؟ از اوناییم که موهای سرم از زیر سفید می شه ! که وختی عصبی می شم معده ام و پشتم تیر می کشه ! از اوناییم که دیگه واسشون مهم نی تو تاکسین یا تو اتوبوس یا تو خیابون ! گریه شونو می کنن ! از اوناییم که اگه حوصله نداشته باشن اتاقشونو گند ور می داره ! از اوناییم که با خودشون انگیلیسی حرف می زنن ! از اوناییم که از اون کوچه ی باریک پشت خونشون متنفرن ! از اوناییم که شبا وختی دارن بر می گردن خونه با خدا حرف می زنن ! از اوناییم که ستاره شون تو آسمون نیس ! از اوناییم که از برف بازی متنفرن ! که به لاکتوز شیر حساسیت دارن ! از اوناییم که با سوز هوا کهیر می زنه پوستشون ! از اوناییم که یه اهنگو شصتاد بار گوش می دن ! که صدای آهنگشونو تا ته زیاد می کنن ! از اینایی که تو جزوه هاشون همش می نویسن استاد بسته ! خوابم میاد !بریم ! از اینایی که سر کلاس خطو نقطه بازی میکنن! از اینایی که کل ترم خجسته ان اما خودشون نمی دونن ! از اینایی که فش می دن !از اینایی که فقط شماره ی موبایل خودشونو حفظن ! از اینایی که خوره ی کتابن ! از اینایی که تند می خونن ، تند حرف می زنن ، تندتر فک میکنن ! از اینایی که همیشه یه راهی پیدا می کنن واسه پیچوندن ! از اینایی که تنهان اما معلوم نیس ! از اینایی خیلی وختا دلشون می خواد بمیرن ! از اینایی که سرشون که درد می گیره میزنه به پشت چشماشون ! از اینایی که نمدونن یقه ی کیو باید بگیرن ! از اینایی که خودشون باعث حالت تهوع خودشونن ! از اینایی که داد دارن ! که دیگه نمدونن باید چیکار کنن ؟ از اینایی که مث احمقا امیدوارن خدا خودش یه کاری بکنه ! از اینایی که خیلی آدمای مزخرفین اما معلوم نی !

*این خارش عضو قطع شده که گفتم ، راس گفتما ! واقعنی بعضی وختا میشه ! چون مغز یادش میره که اون قسمت از بدن نیس دیگه ! بعد گاهی طرف دیوانه می شه از تصور این خارش و نبودن عضو مورد نظر ! تلخه و عجیب و وحشتناک اما هست ! مث همون دلتنگی ...

/ 0 نظر / 5 بازدید