البته اگه قصدت اینه که یه حرکت بدردبخور براش انجام بدی

شما خانوم محترم فروشنده که ژست "وای من خیلی ناراحتم یکی از فروشنده های پاساژ مرده" ، رو گرفته بودی و با اخم و تخم با مشتریا حرف میزدی و حال نداشتی حتا جوابشونو بدی، 

شما اگه اصرار داری محزون بمونی و عزاداری کنی،  خب مغازتو ببند بشین خونه تون گریه کن،  ولی اگه نمی تونی بین عزاداری و فروش ایام عید،  یکیو انتخاب کنی،  مردم گناهی نکردن که باهاشون اینجوری برخورد میکنی.

همکارت مرده، جوونم بوده،  شب عیدم مرده،  خیلیم بد و تاسف برانگیز، ولی من جای تو بودم به جای اینکه با زنی که جای مادرمه مث بدهکارم رفتار کنمو غم و غصه ی خودمو با پرخاش به بقیه بریزم بیرون، یه جعبه خرما میخریدم میذاشتم اونجا که حداقل مردم یه فاتحه واسه اون جوون ناکام بخونن به دردش بخوره.

/ 0 نظر / 3 بازدید