1درصدم احتمال بده...

شما خواهر مادرا و خاله خانباجی هایی که تو فامیل/محل/دوس و آشنا/ روضه و عروسی دختر پسند میکنین واسه شازدتون 1 درصدم احتمال بدین خودش دوس دختر داشته باشه !

شما جوانان برومند که به دوس دخترتون قول ازدواج میدین 1 درصدم احتمال بدین خوار مادر و خاله خانباجی تون تو فامیل/محل/دوس و آشنا/ روضه و عروسی دختر پسند میکنین واسه شما!

این فقط " 1 درصد " گاهی زندگی آدمو پشت و رو میکنه !

/ 0 نظر / 3 بازدید