اگزیتو بزن، قبل از اینکه باز گیم اور شی

مثلن یه روز صب که تازه چشماتو وا کردی، یه چیزی در درونت بهت بگه : عزیزم فک میکردم خودت بفهمی بلخره!  ولی چون داری یه جوری پیش میری که نشون میده اصن حالیت نیس چه اتفاقی داره میفته،  وظیفه ی خودم دونستم که بهت بگم واقیت اینی که فک میکنی نیست. بعدم یه نکته ی ظریفی رو بهت یادآور بشه که کلن با خاک یکسان بشی.

از اون روزا بود امروز. 

/ 0 نظر / 3 بازدید