این روزها

می دونی ! این روزا یه جور عجیب ، اما واقعی ! احساس می کنم که به لعنت خدا می ارزم !

و - فقط - به لعنت خدا می ارزم !

 

 

 

پ.ن :

تو در حضور خورشید نیم روز آزاد هستی

تو در حضور ستارگان شب آزاد هستی

و تو آزاد هستی حتی هنگامیکه

دیگر نه خورشیدی وجود دارد

ونه ماه

وستاره ای ...

تو آزاد هستی

حتی هنگامیکه چشمان خویش را بر روی هرآنچه هست ببندی

اما ،

تو بنده ی کسی هستی که دوستش می داری !

زیرا دوستش می داری !

و بنده ی کسی هستی که دوستت می دارد !

زیرا دوستت می دارد ....

/ 0 نظر / 4 بازدید