همه که تفریحی دود نمی کنن!

نوشته بود:

"هیچ چیز به اندازه ی دیدنه سیگار کشیدنه یک زن ، نمی تواند یک مرد را منزجر و مشمئز کند"

اگر اینجا رو مردی میخونه که ممکنه با دیدنه سیگار کشیدن یک زن ، منزجر و مشمئز بشه ، تشیف بیاره براش توضیح بدم یک زن دقیقن به چه نقطه ای از انزجار و اشمئاز باید برسه که "سیگار" به دست بشه .

/ 0 نظر / 4 بازدید