فرق میکنه خب!

مثلن به ما میگن تو خارج ! آدما از بی کسی و بی همدمی و بی عاطفگی ! و اینکه کسی رو ندارن که باهاش درد و دل کنن ، افسرده میشن ، بعد از شدت افسردگی خودکشی میکنن!

ولی نمی گن تو داخل! آدما از شدت باکسی و فشردگی روابط و علاقه مندی دوستان و آشنایان به همدردی ! حتا بدون بیان مشکلشون با سیل پیشنهادها و راهکارها و تحقیرها ! مواجه میشن و افسرده میشن و برای نجات از این زندگی خودکشی میکنن.

/ 0 نظر / 4 بازدید