دنیا در حرکت است...

نادر ابراهیمی،  نوشته بود:

شاگردی که کمتر از استادش بداند،  دنیا را به عقب میکشاند و شاگردی که به اندازه ی استادش بداند، دنیا را متوقف میکند.

حالا همین امشب که من از صحیح کردن برگه ی آزمون اختصاصی بچه های راهنمایی، سرسام گرفتم،  بسکه همه شون دری وری نوشته بودن، گوشیم دیلینگ! صدا کرده بود و دیده بودم یه ایمیل از یکی شاگردهای کلاس هشتمم اومده، 

بعد یک لبخند گنده، از این گوش تا اون گوش! فیکس شد روی صورتم با دیدن عکسی که فرستاده بود.

حتا دلم میخاست برای همه فوروارد کنمش و بگم اینو شاگرد من درس کرده! خیلی خیلی خیلی بهتر از چیزی که من ممکن بود حتا به ذهنم برسه! و خیلی خیلی حرفه ای تر از چیزی که تا حالا بهش یاد دادم.

شاید بعد از همه ی این مدت، برای اولین بار امشب فکر کردم خب! میشه امیدوار بود...

/ 0 نظر / 27 بازدید