دو ساعتم هس نشستم یلَلَی تَلَلی میکنم!

ماه رمضون که تموم میشه خیلی خوبه ها!ولی بدیش اینه که اون کارایی که هی گفته بودم باشه بعد از ماه رمضون انجام میدم ، وختش شده برم سراغشونآخ

مثلن:

دندون پزشکاسترس

یه قرار بذارم بعد 6 سال صدفو ببینم!خنثی

خرید.افسوس

 از سو.ده منا.بع ا.ر.شد روان.شنا.سی رو بپرسم.یول

و یه عالمه کارای دیگه

که مهم ترین و بایدی ترینشون این طـرح درســـه لعنتیه که من حال ندارم بنویسمش. و دد لاینشم 16 مرداد بوده! فردام جلسه داریم باز. اه !کلافه

چه خبره خب؟ چقد جلسه؟

 

/ 0 نظر / 4 بازدید