قبلشم با هیچ کس مشورت نمیکنم!

اتاقم در نقطه ی ماژور به هم ریخته گی قرار داره.ینی همه جاش به شدت ترکیده و به هم ریختس و منم هیچ حرکتی در راستای سر و سامون دادنش انجام نمی دم. گذاشتم واسه سه شنبه چارشنبه.

جمعه ی به شدت طولانی و خسته کننده ای بود.البته خودمم در کش دادن و مسخره تر کردنش نقش زیادی داشتم.مثلن میخواستم کابینت لیوانا رو تمیز کنم از ساعت ده تا سه طول کشید. انقد که کارای الکی انجام دادم وسطش.

بعدش مامانم داشت فریزرو تمیز میکرد مقداری پنیر پیتزا یافتم و گذاشتمش تو یخچال که نرم بشه، همینجوری خام خام! بخورمش.

موهام خیلی بلند شده.  مثلن من فک میکردم پنج سانت بالای آرنجمه، ولی در واقیت شیش سانت پایین تر از آرنجمه. ینی تا کمرم رسیده.حالا فردا دارم میرم کوتاشون کنم یه کمی. البته واقعنی شو بخام بگم  مث همه ی این چن سال اخیر دوس دارم که فر بکنمشون ولی انقد همه میگن موها رو خراب میکنه و نگه داریش سخته ، منصرف شدم باز. ولی بلخره یه روز فر میکنم موهامو! به نظرم خیلی هیجان انگیزه موی فرفری.

/ 0 نظر / 4 بازدید