از من به شما نصیحت

همواره سعی کنید مردمو درک کنید! چون آقای خدا وهیئت داوران! اش نشسته اند و شما را به دقت مشاهده و بررسی می کنند و هروخت میبینند که از درک کردن معدودی شرایط بعضی آدمها ، عاجزید ، به سرعت شما را در شرایط مشابه قرار میدهند تا ایمان بیاورید!

/ 0 نظر / 4 بازدید