خدایا حواست باشه لطفا !

خدا نیاره واسه هیچ کس ، اون روزی که آرزوهاش بشه حسرتاش.

پ.ن : می دونی ! از نشانه های قدرت خداس! اینکه وختی فک می کنی همه چی داره درس پیش میره ، یهو داغون میشه...

پ.ن: ولی به جون خودم خدایا راههای بهتریم هست واسه این که اقتدارتو نشون بدیا !

/ 0 نظر / 4 بازدید