و حتا الانم دارم بهش فک میکنم

ساعت سه و یک دقیقه ی صبه، من دارم از خاب میمیرم، چون امروز صب زود پاشدم، رفتم سه جا برا مصاحبه، بعدش اومدم خونه یکم کارای خانوم مسئول رو درست کردم فرستادم، با شاگردام تو وایبر بحث کرد، رزومه فرستادم واسه چن جای دیگه و یه ایمیل تکمیلی واسه یکی از جاهایی که امروز رفتم، بعد چار صفه متن ترجمه کردم آنلاین روی وایبر! 

اونوخ درتمام این مدت که رسیدم خونه و این کارا رو کردم ذهنم مشغول این بود که کاش پاشم برم اون تیشرتی که خریدمو بپوشم ببینم سایزم هست یا نه!

/ 0 نظر / 26 بازدید