هدفمم فقط مبارزه با تخریب طبیعته!

با یه قاچاقچیه پرنده گان آفریقا و استرالیا ، طرح صمیمیت! بریزم بعد برم از تو محموله هاشون یدونه جوجه ی ماکائوی آبی ، یدونه قرمز ، یدونه کله بلوطی ، یدونه کاکادو ، یدونه جاندی کانور ، یدونه سان کانور ، یه عروس لوتینو ، یه عروس سینامون و یه شاه طوطی وردارم .

بقیه شونم آزاد کنم و ایشان را با یک گلوله به سزای اعمال ننگینشان برسانم!

/ 0 نظر / 3 بازدید