مرموزه جذابه خاک برسر

ینی خاک تو سره من که ابراهـــــــــــیم کیانی تو فیلم ز.ند.گی خصو.صی با اون شیکم گنده و غبغبو و اینا ، یه مرده جذاب و مرموزه ! که میشه کم کم عاشقش شد ! ولی من نه تنها قابلیت معشوق بودن ندارم ، مرموزم نیستم ! دیگه جذاب بودن بخوره تو سرم ! ینی خاک تو سرمن خب !

یک روزه جمعه ی کاملن مسخره رو سپری کردم . دوساعتم وسط هال خوابیدم ! بعدش 504 ام هی خوندم . الان تا آخر آذر باید روزی یه درس اضافه کنم به این 26 درسی که خوندم تا تموم بشه .

از فردا هم میخام رژیم بگیرم با تاکیید بر سبزیجات و کربوهیدرات بسیار کم . ببینم بلخره روی ماهه 48 رو می بینم دوباره یا نه .

پ.ن : از این تقدیر میلرزه وجودم ، من امتحانمو پس داده بودم

/ 0 نظر / 3 بازدید