شما چی؟

بعضیا متدشون اینه که :

وختی وارد یه جمی میشیم همه وایسادن و گارد گرفتن ، پس ما وظیفه مون اینه که همه رو سرجاشون بنشونیم! حتا اگه همه ی صندلی ها پر شه و جا نباشه خودمون بشینیم دیگه! عب نداره. کلن ما وظیفه مون اینه که وایسیم دیگرانو هی بنشونیم سرجاشون!

بعضیام متدشون اینه:

وختی وارد یه جمی میشیم ، حتا اگه همه خط کش به دست وایسادن ، ما وظیفمون اینه که یه یه جا بشینیم. بعد انقد همونجوری نشسته با بقیه حرف بزنیم که بقیه ام بیان بشینن خودشونو خسته نکنن!

من تو گروه دومم .

/ 0 نظر / 4 بازدید