متاسفانه راس میگه ولی ...

هر نوع ترس در مورد بخشیدن یا پذیرش عشق باعث کوچک شدن و آلودگی چاکرای قلب میشود.خو گیری به بعضی روابط و نگرانی در مورد آنها باعث بزرگ و بسته شدن چاکرای قلب میشود. در هر دو حالت چاکرای قلبِ ناشفاف مانع تجربه ی موهبت عشق عمیق و حقیقی از طرف فرد میشود.

از آنجا که تقریبن هر فردی در مورد ارتباط جدی و نزدیک ، با دیگری کمی احساس ترس و نگرانی میکند ، به همین دلیل در مرحله اولیه بیشتر افراد در رابطه ی عاشقانه احساس رنج میکنند. در نتیجه ما عشق را ملازم با رنج قلمداد میکنیم.

از این رو موانعی در چاکرای قلبمان ایجاد میکنیم تا مهار دل از دست ندهیم و احساس عمیق عاشقانه پیدا نکنیم .(نکند دوباره دچار رنج شویم)

اما باید بدانی که منشا الهی ما عشق معنوی است. عشق منبع تمام نیروهای ماست. هر چیزی که نیاز داریم و میخاهیم.

بستن راه آگاهی از عشق ، بستن راه بر همه چیز است .

+

++با تشکر از دوست عزیزی که با سرچ :جوابهای تمرینات ورک بوک پسیج 1 به وبلاگ من رسیده اند!نیشخند

/ 0 نظر / 4 بازدید