آرکو نِم

یدونه کِرِم بود ، چن سال پیش یه بار فرناز سر کلاس تصویر سازی ازش زد به دستاش ، بعد من هی گفتم کی داره پاستیل میخوره ؟ هیچ کس جواب نداد. دو دقه بعد الهه گفت یکی داره پاستیل میخوره ها! بازم هی به هم نگا کردیم ولی هیچ کس پاستیل نمی خورد. بوی دستای فرناز بود.

کرمه خیلی بوی خوبی داشت. ینی میخاستی انگشتاتو بخوری!

همونجا فرناز سفارش خرید شیش تا تیوبشو دریافت کرد.

بعدن یه بار من تو شهروند دیدمشو دوتا خریدم ازش . یه بارم دوسال پیش تو یه مغازه ی لوازم بهداشتی دمه خونمون. هنوز دارمش. چون 2015 منقضی میشه. ولی دیگه هیجا ندیدمش. این آخریا فقط وختی خیلی احتیاج داشتم خوشال بشم ازش استفاده میکردم و هر دفه با آه و افسوس که کاش دوتا خریده بودم خب.

امروز رفته بودم خرید ، و داشتم بین کرم دست مای و سینره و نیوآ تصمیم میگرفتم ، که یهو دیدم یدون تیوب چاقالو هم هست و روش اسم اون کرمه رو نوشته. گفتم میشه اینم ببینم؟

آوردش دیدم خودشه! گفتم آقا من همینو میبرم ! چقد خوب شد دیدمش!  گف شمام خیلی وخت بود ندیده بودین ازاینا؟ گفتم چطور؟ گف آخه همه ی کسایی که این دفه اینو دیدن همینجوری ذوق کردن!

 شما نمی دونین ! این خیلی فراتر از یه کرمه دسته!فقط یه بار امتحانش کنین ، انگشتاتونو میخورین !

این مدل تیوب قدیمیشه

اینم تیوپ جدید

من وختایی که دپرسم ازش میزنم به دستام و کلی حالم بهتر میشه با بوی خوبش. البته میدونم که ریسک کردم با گفتن این حرف و ممکنه دیوونه به نظر بیام! ولی اینطوری نیست . من در واقع فراتر از دیوانه ام!نیشخند

 

/ 0 نظر / 3 بازدید