تماشای زنده اش اشکال نداره،فقط سی دی درنیارین ازمون!

داماد جدیدی که به فامیل اضافه شده، بسیار صمیمی و اهل دل تشیف دارد. کلن بالای هجده سال محسوب میشود.

برای کوفت کردن عیش و نوشش،  انذار دادیم که این مکان مجهز به دوربین مدار بسته میباشد. حالا خود دانی!

چه جوابی بده خوبه؟

/ 0 نظر / 4 بازدید