بعضیا یه حرفایی میگن به آدم که... (1)

1-دوتا دختراشو به فاصله ی یه سال و اندی، شوهر داده بود،ینی انقد سر و گوش جنبان بودن و رفتارهای پر خطر داشتن که...  دختراش از من کوچیک ترن،داماداش از دختراش کوچیک تر.یه مشت شکلات ریخته بود تو دستام و گفته بود: مال سره عقده! ایشالا بخت توام باز شه...

2-نشسته بود رو مبل پذیرایی خونه ی ما و تو چشمای من نگا کرده بود و گفته بود : آخه این هنریا میگن آدم درست! توشون پیدا نمیشه! 

3-گفته بود حتا به نظرم اگه بگی نه، میشه بعضی روزا بیام با هم گپ بزنیم!

4-فایل اصلی رو تحویل گرفت، بعد پرسید با paint درستش کردی؟

5- گفت ملومه با پسر بزرگ شدی.حتا من فک کردم سه تا داداش داری! چی بکشن زن داداشات!!!

6- گفتم اینتیمیسی ایشو دارم! گفت تا وختی انقد خودتو واسه بقیه "بگیری" همینه!

7-گفت این که مهم نیس! آدم تو زندگیش گول نخوره! گفتم من اونجام گول خوردم آخه.

8-گفت تو هیچی نگو!  تو که هیچکسو دوس نداری حال منو بفهمی.

9-گفت اشتبا کردی.نتونستی حد و مرز بذاری.

10-گفت مث این هدا تو پرده نشینی.مطمئنم ده سال دیگه مث اونه زندگیت...

/ 0 نظر / 55 بازدید