و یویوی خیس و داغ و شور ، هنوز در نوسان باشد ...

یویوی خیس و داغ و شور ، از دیشب فاصله ی قلب ، گلو ، چانه و چشمهایم را بالا و پایین زده بود. راه نداده بودم بهش. فقط هم به خاطر اینکه آن روز به آزی گفته بودم : من دیگه نه! ترجیح میدم سه روز عصبانی بموندم ، به جای اینکه یه روز بشینم گریه کنم! 

دوازده و نیم دیشب ، بیدار شده بودم ، چون محسن چاووشی نان استاپ توی گوشم داد زه بود : دنیا که دنیا نیست! زندونه!

هندز فیری را از گوشم و لای موهایم کشیده بودم. انداخته بودم پایین تخت. صورتم را توی بالشت فرو کرده بودم. و تمام.

شیش صبح بیدار شده بود. از سرما.ینی فکر کرده بودم از سرما. ولی از سرما نبود. انگار که از خاب پریده باشم. اولین فکری که توی سرم آمده بود این بود که "آخ جون! خاب بود همش!" بعد در کسری از ثانیه یادم افتاده بود که نه. خاب نبوده. خاب نیست. واقعیته. و دلم خیلی سوخته بود برای خودم. دلم خیلی سوخته بود برای خودم. نه برای اینکه که دلم خاسته بود همه چی خاب بوده باشد! برای اینکه دلم خاسته بود "همه چی و از اول " خاب بوده باشد. ینی نه فقط دیشب. دلم خاسته بود همه چی خاب باشد. که دلم قرص شود اصلن همچین اتفاقی توی زندگی من نیفتاده!

دلم سوخته بود برای خودم که انقد ترسو شده ام. انقدر ترسو که دلم میخاهد اتفاق های بد زندگیم ، خواستن ها و نرسیدن هایم خاب باشد! که دلم میخاهد درد هایم مث خاب ، صبح که بیدار شدم از یادم برود. که خاب باشد. فقط یک خاب بد.

یویوی داغ و خیس و شور چسبیده بود وسط گلویم. آقای قد بلنده لاغره پارچه فروش ، هی طاقه ها را کشیده بود بیرون و پهن کرده بود رو میز. از خواصشان تعریف کرده بود و زل زده بود به من. زوری لبخند زده بودم . گفته بودم : آخه من دلم اینو نمیخاد! خوش اخلاق خندیده بود ." عب نداره! دلت هر کدومو میخاد بگو همونو میارم واست!" من دلم چی مخاست؟ میدونی من دلم چی میخاست؟ دلم میخاست تا شب همونجوری بشینم اونجا هی اون آقاهه با خوش اخلاقی و خنده و احترام پارچه بفروشه به مشتریا من نگاش کنم. دلم میخاست فقط بشینم اونجا. انقد بشینم انقد نگاش کنم. انقد بشینمو و اون هی خوش اخلاق باشه و من نگاش کنم تا شاید این یویوی لعنتی آب بشه بره پایین.

یه مترو نیم تافته ی ژاپن گرفته بودم. بریده بودش و گفته بود "ایشالا به شادی و دل خوش" . لبخند زده بودم. شبیه پوزخند. اگر بخاهم صبر کنم که " با شادی و دل خوش" بدوزمش و بپوشمش . اوف! فک کنم دیگه از مد افتاده باشه. اون موق! بیخیال. مرسی .

بعد تا پله ها را بروم پایین و صندوق و حساب کنم. چاهار نفر یک متر و نیم پارچه ام را بهانه کرده بودند و هی گفته بودند به شادی و دل خوش! انگار که نداشته های آدم را هی بزنند توی سرش.

خرازی خلوت بود. همین که پایم از چارچوب در رد شد، شش نفر ریختند توی مغازه. بچه به بغل و گرفتار و شلوغ. گوشه ی گوشه ایستادم که خریدشان تمام شود. پولک هایم را که ریخت توی بسته ی نازک پلاستیکی ، چنتایش ریخت روی میز. دست بردم که جمع کنمشان. دختره گفت: وای چه دستای قشنگی داری! چه ناخونای خوبی. پشت سرم بود. دست توی دست یک پسره جوان. گفته بودم  "حالا کجا رو گرفتم باهاش؟ دست آدم خوشگل باشه و همیشه تنها! چه فایده؟" پنجو پونصد گذاشته بودم روی پیشخان مغازه و رفته بودم.

پله های زیر سایه ی درختهای بزرگ را سه تا یکی پریده بودم. یورتمه رفته بودم. انگار که وایساده باشی اونجا منتظر من! که بیام بپرم آویزون گردنت بشم. که خیالم راحت بشه تو هستی. روی زمین داغ نشسته بودم پایین پایت. پسره عمود به سنگ سیاهت قامت بسته بود. پس نگاهت به من نبود! من پشت سرت نشسته بودم. یورتمه آمده بودم که بشینم پایین پایت که یویوی داغ و خیس و شورم را راه بدهم توی چشمهایم و چانه ام.

دلم خاسته بودش. من ولی بلد نبودم حتا آرزویش کنم. انقدر که ترسیده بودم. سقف آرزوهای من را ترس میبندد. انقدر ترسیده ام ، انقدر ترسیده بودم ، انقدر همیشه میترسم که حتا بلد نیستم آرزو کنم. ترسیده بودم که بخاهمش ، نه اینکه بلند بگویم ها ! اصلن حتا ترسیده بودم توی دلم و پیش خودم اعتراف کنم که میخاهمش! که خوشم امده ازش. ترسیده بودم اصلن فکر کنم بهش. ترسیده بودم که باورم شود خوشم آمده ازش. ترسیده بودم. خیلی ترسیده بودم. از اینکه بعد از این همه وخت از یکی خوشم آمده که بلد نیستم حتا آرزویش کنم! حتا مثلن توی قلبم و پیش خودم دلم بخاهد که "خدایا میشه اونم از من خوشش بیاد!فقط همین یه بار!"ترس لعنتی پنجه هایش را نشان داده بود که " اگر آرزویش کنی و نشود؟ اگر برود ! مثل همه ؟" همین بس بوده. بس است . همیشه. همین فکر لعنتیه" اگر برود". همین اگری که توی زندگی من همیشه "می شود". همین کافیست که من حتا نتوانم آرزو کنمش.

آرزو نکردمش و حالا آرزو نکرده رفته. حالا یویوی توی گلویم بالا و پایین میرود. برای آرزوی نکرده ام.

اصلن لعنت به من. لعنت به من که انقدر ترسو ام. کاش آرزو کرده بودمش. کاش گیر داده بودم به خدا. هر روز و هر شب و هر ثانیه هی هی هی گفته بودم که دلم اینو میخاد! می بینیش؟ میشناسیش؟ من دلم اینو خواسته. ولی مثل ترسو ها نشسته بودم و نگاه کرده بودم.

البته همان بهتر که آرزویش نکردم. حداقل آرزو به دل نماندم! اصلن فدای سرم! مثل همیشه و همه ای که رفتند. حالا انگار اگر آرزو کرده بودمش الان مال من بود. و من خوشبخت و دل خوش!

من اصلن کی تا حالا دلم خوش بوده؟ به چی دلم خوش باشه اصن؟ به این که هی من خوبم و هی خوبی بس نیست؟

من همین قد خوبم که میتونم همه رو ببخشم. که بشوم یک آدم ترسو که ترس از دست دادن آدمها لحظه ای هم ولش نکند. بعد از یک جایی به بعد انقدر بترسم ، انقدر همه ی همه ی همه ی کسانی که دوستشان داشته ام بروند ، که تصمیم بگیرم هیچ وخت هیچ کس را دوست نداشته باشم. هیچ وخته هیچ وخته هیچ وخت! بعد حالا توی بیستو پنج سالگی بشینم خودم را سرزنش کنم که احمق! انگار نمی دانی تهه همه ی خواستنهایت تا حالا کجا بوده! بعد دلم هی برای خودم بسوزد. زیاد بسوزد. خیلی زیاد.

/ 0 نظر / 3 بازدید