خدایا حواست نبوده انگار...

می گن خدا وقتی مصیبتی رو می ده ،

صبرشم می ده

می گن خدا وقتی درد می ده ،

درمونشم می ده

من نم دونم خدا چرا وقتی عشقو می ده ،

معشوقشو نمی ده ؟؟؟

پ.ن : حال آنکه عشق از هر مصیبتی سنگین تر و از هر دردی بی دوا تر است...

/ 0 نظر / 4 بازدید