الانم رو اپن نشستم که هم به میز ه مشرفه هم به آشپزخونه

دیشب با دوستان رفتیم سینما، سانس نصفه شب. بعدشم تا بیایم خونه و باز بخندیم و بخابیم ساعت سه شد.

بعدش اینکه یه کاری رو من قرار بود انجام بدم،  و فرستادمش، تایید شد رفت، حالا امروز از طرف یکی از کسایی که در جریان کاره یه ایمیل اومده با عنوان نمونه های مورد نظر! حالا من نمیدونم منظورش چیه از این کار. بهشم زنگ نمیزنم چون حوصلمو سر بردن با این شیوه ی کار کردن و کار خاستنشون.

بعدش من همینجوری بی دلیل خیلی هم خابم میاد هم گشنمه. اونوخ ه نشسته داره کارای یونی شو میکنه منم دارم وبگردی میکنم و هی چایی میخورم. 

/ 0 نظر / 4 بازدید