طبق معمول هم که دخترهای خوب و موفق! چادری بودند!

همه ی چیزی که ما از سریال ستاره ی حیات دریافتیم:

98-1 درصد تماس های دریافتی اورژانس ، از طرف مزاحمان است!

2-هروخت هرکسی هر اتفاقی برایش افتاد(داشت خفه میشد،دستش قطع شده بود، سکته کرده بود ، مار گزیده شده بود حتا !) ما فقط لباسهای تنگ سر و گردنش را آزاد کنیم تکانش ندهیم و منتظر باشیم اورژانس برسد.

98-3 درصد تماس های دریافتی اورژانس ، از طرف مزاحمان است!

4-عزیزانِ اورژانس ، می توانند از پشت تلفن ، با به کار بردن افعال دوم شخص مفرد برای همه ، آنها را آرام کنند یک جوری که طرف بشیند با موبایلش بازی کند تا اورژانس برسد ، ولی بچه ی پنج ساله ی خود را یکسال تمام منتظر بابایی میگذارند که توی عملیات فوت کرده و جرات گفتن واقعیت را ندارند. برای آرام کردنش طوطی میخرند!!!

98-5 درصد تماس های دریافتی اورژانس ، از طرف مزاحمان است!

6-ازدواج با مردهایی که تکنسین اورژانس هستند ، یک کار خیلی پر از ریسک است! و آنها همیشه خسته و پر از استرس و غمگین اند!

98-7 درصد تماس های دریافتی اورژانس ، از طرف مزاحمان است!

8-یک آدمی ممکن است به مدت n سال تکنسین اورژانس باشد ، و از بچگی با استرس تالاسمی مینور داشتن! بزرگ شده باشد ، ولی هیچ وخت به ذهنش هم خطور نکند برود یک سرنگ خون بدهد به آزمایشگاه تا تکلیفش مشخص شود! تازه اصلن هم نمی داند اگر فقط یکی از دوتا والد ناقل مینور باشد ، بچه تالاسمی دار! نخاهد شد!

98-9 درصد تماس های دریافتی اورژانس ، از طرف مزاحمان است!

10-آقایون تکنسین اورژانس ما به قدری عاطفه و هم نوع دوستی در وجودشان موج میزند ، که میروند در تولد یک خانم پیر که زنگ زده به اورژانس و کمک خاسته شرکت میکنند و کیک میخورند و از جفای روزگار میگویند.

98-11 درصد تماس های دریافتی اورژانس ، از طرف مزاحمان است!

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید