تودسشویی وخته مرور خاطرات قبلناس مگه؟

این کارخونه های مواد شوینده که ور میدارن ادکلن های مردونه رو خالی میکنن توی شیشه پاکن و مایع دسشویی ها، واقعن چه فکری میکنن با خودشون؟ اصن فک می کنن؟ کارمنداشون زنن؟ مردن؟ چین؟ رسیدگی کنین خب!

+این شما و این هم لیدی مکبث!

این ناخون شستمم صب کوتا کردم چقد خنگ شده ! نه؟نیشخند

دیگه این به باباش رفته خوش بر و رو شده! نیشخند

سه روز وختمو گرفت. ولی خوب شد به نظرم. نه؟ البته سه روزی که رو هم میشه شاید یه روز. نصفه نصفه نشستم سرش!

/ 0 نظر / 3 بازدید