ما استادمونو به اسم کوچیکش صدا میزدیم تو جمع خودمون!

آهان راستی یه چی بگم درباره غزاله ! اونروزی داشتم با دوستم حرف می زدم بعد هی می گفتیم آره غزاله خیلی دری وری می گه ! می گه عکسارو ببرین فلان جا فلان قد بدین ! ارائه تون فلان مدلی باشه و خیلی فلانه و اینا . بعد که حرفم تموم شد مامانم برگشته می گه : به غزاله چه ربطی داره که می گه شما عکساتونو کجا ببرین ؟ برین از استادتون بپرسین !!!! من این شکلی بودم اونوخ !تعجبنیشخندقهقهه

 

+قبلن نوشته بودمش!

/ 0 نظر / 4 بازدید