الان یه هفتس من دلم نیمرو میخاد! ولی هی نمیشه که درس کنم. امروز ناهار میخاستم نیمرو بخورم، ولی حالم خوب نبود، کلن ناهار نخوردم.

ساعت سه اینا یذره،  البته فک کنم خیلی بیشتر از یذره! ماست میوه ای خوردم. بعدش حالم بدتر از چیزی که بود، شد!

هنوز موهامم خشک نکردم. چاییم یدونه خوردم فقط! 

/ 0 نظر / 26 بازدید