شنبه صب خودم میرم تو حموم دس به کار میشم!

همین چن روز پیش رفتم موهامو کوتا کردم، یذره!

اونوخ الان باز دارم میرم برام درستش کنه. چون به نظرم قشنگ اونی که میخام نشده!

خیلی خیلی خیلی دلم میخاد ورداره با ماشین برام از ته بزنه! اصن یکی از آرزوهامه که یه روز موهامو با ماشین از ته بزنم! حالا نه از خیلی ته ها! یذره مونده به ته!این جوری مثلن :

بعد این آرایشگره خیلی خوبه! چون خیلی آشناس! نسبت خونی داریم اصن باهم! بعد واسه همین من میرم پیشش. بعد اون دفه بهش گفتم این مدلی برام بزن گفت دفه دیگه! حالا این دفه از دهنم پرید که دوتا عروسی دعوتیم و اینا ، اونم گفت عمرن اگه این مدلی بزنه برام !

آدم اختیاره موهای خودشم نداره!

/ 0 نظر / 5 بازدید