MOM,Dady am!

فون بوک گوشی من با

active,

 avalanche,

barbapapa,

benz,

free

 و

 Gandedamag!

شروع شده ، به

Garfild

Intellectual

Khojaste

و

Khakshir

رسیده ،

در ادامه

Lak lak

Mig mgi

Nunkhameyi

و

Omlet!

و بلخره با

Quantum

Rafigh

Se pich

Yangom

و

Zoo!

به پایان رسیده!

یک سری اسم هایی مثل tofmal, voroujak,life و اینها هم هست!

بعد با خودم فکر میکنم اگر یک روز من وسط خیابان تصادف کنم و بمیرم ، آدمها از کجا باید بدانند به کدامیک از این شماره ها باید زنگ بزنند که بیاید مرا جم کند ببرد؟

خدا کند حوصله شان بیاید contacts را خوب بگردند . و خبر را هم یکهویی ندهند. آخه این دوتا شماره گناه دارن!

/ 0 نظر / 5 بازدید