من آدم جدیی هستم ! آدم عصبانیی هستم !

سلــــــــــــــــــــــــام ! خوبین ؟

من خوبم ! امروز یه روز فوق العاده بود . عالی بود. خیلی خوب بود ! خیلی ! الان بهتون می گم چی شده ! ینی هم دیروزو می گم هم امروزو ! هرکیم فک می کنه من جفنگ می گم نخونه ! زور نیس که !

چارشنبه صب قرار بود با دختر خالم بریم خرید ! اونوخ من مث خلا تا ساعت سه شب نشستم پای نت و تازه یه رب به چاهار خوابیدم ! قرارمونم ساعت 9 تجریش بود ! اونخ من حمومم می خواستم برم صب ! یعدش ساعت هشتو نیم بود که من بیدار شدم ، تازه به زور ! جلدی بهش اس دادم که کجایییی؟؟ اونم زد که خواب موندم ! منم کلی مشعوف شدمو قرارمونو انداختم ساعت ده ! بعدش زود رفتم حموم و کلیم طول دادم تا حاضر شدم ! ولی دیر رسیدم ! ینی تقصیر من نبود. یه پسره که تو تاکسی بود برگش به راننده گف از اندرزگو برو نه از نیاوران ! وسط راهم مثلا یه میون بر نشون راننده داد که در نتیجه ما بیس دیقه سرجامون وایساده بودیم! فقط راننده هه فک کنم خیلی خوشحال بود با اون آهنگای مسخره ی هایده و گوگوش ! وای دلم می خواس خفش کنم ! انقد حرص خوردم که هندز فریمو ورنداشتم با خودم . بعدشم انقد تو اون کوچه هه موندیم که من و البته بقیه ی مسافرا دیدیم پیاده بریم زودتر می رسیم . خدایی ولی حرص خوردم از دست اون پسره ی دیوونه !

بعدشم  تازه ساعت دوازده رسیدیم بازارو . تا پنج طول کشید خریدمون . خیلیم شلوغ بود ! بعدشم من با دختر خالم رفتم خونشون ! قرار نبود برم . اما دیگه رفتم . کلیم خندیدیم . من می خواستم صب زود بیدار شم که ده اینا بیام سمت خونه ! اما شب باز دیر خوابیدیمو منم صب یه بار بیدار شدم دیدم اصلا بنیه ی را رفتن ندارم چه برسه به حاضر شدن ! این شد که دوباره خوابیدم تا یازده .بعدشم  صبونه خوردم یذره و نشستم با یاسین عصر یخبندان دیدم. بعدش ... آقا بعدش یه کاری کردم که هم خیلی خوشالم هم خیلی واقعنی شرمنده ! چونکه مث دیوونه ها ! ینی نمدونم چه فکری کردم با خودم ! ورداشتم ساعت دو ! زنگ زدم به دوســــــــــــــــــــتم ! بعدش خیلی به نظرم بد شد . چون می خواس ناهار بخوره ! اونوخ من هی بهش گفتم بذا بعدا بزنگم اونم گف نه من راحتم . بعد من با خودم فک کردم الان مامانش اینا می گن چه آدم بیشعوریه این ! بعدم به دوستم می گن که با من قط رابطه کنه ! والا ! خلاصه اینکه هم خیلی بد شد همین که من خیلی خوشالم الان ! دوستم اسمش مهرداده . خیلی پسر خوبیه ! ولی از من بهتر نیس !

بعدشم ساعت چاهار اینا پاشدم حاضر شدم اومدم خونمون . شیش بود رسیدم فک کنم. چقدم که هوا خوب بود امروز . بعدش وختی اومدم خونه ... مثکه یه بمب ترکیده باشه وسط حال همه چی قاطی پاتی بود . منم زود رفتم لباسمو عوض کردمو اومدم کمک . بعدش دیدم مامانم اینا ناهار قرمه سبزی خورده بودن ! منم غیرتی شدم ورداشتم بقیه شو داغ کردم وخوردم ! البته اولش بیشتر ذوق داشتم ! بعد که داغ شد یکمشو خوردم ! خلم من ! اونوخ تا ساعت 10 وایسادم ویترینای تازه ی پذیرایی رو تمیز کردمو ظرفاشو چیدم . کلا مامان من دغدغش این طرفاش بود که حل شد به سلامتی! بعدم چون من گشنم نبود وختی خانواده داشتن شام می خوردن رفتم حموم . آبم سرد بود . ولی من تن تن خودمو شستم اومدم چسبیدم به شوفاژ نیم ساعت . اونوخ به دوستم اس دادمو یذره با هم دردو دل کردیم . ولی نم دونم چرا یهو وسطش رفت ! ینی من آنتن نداشتم فک کنم اونم بیخیال شد .

بعدشم مامانم فردا میخواد بره پیش اهل قبور به قول خودش حالا زود رفته بخوابه . آشپزخونه ام شده بازار شام ! مامانم برگشته بهم میگه وردار این فنجونا رو بچین تو این یکی ویترینا ! بعد من بهش می گم اونخ تو این طبقه های خالی کابینت چی میذاری؟ میگه حالا تو اونا رو بچین بعدن دوباره میاریم میذاریم اینجا اگه دیدیم خوب نشد ! خدایی من شبیه بیکارام ؟ من نمدونم چرا همه با من این جوری می کنن ! من والا تو زندگیم با احدو الناسی  شوخی ندارم نم دونم چرا همه با من شوخی دارن !!! این از مامانم اونم از بابام که بعد از شام صد بار به من گف پاشو چایی دم کن بخوریم بعد که من دم کردم گرف خوابید ! داداشمم که پاشد رف بیرون ! اونوخ میگن اعصاب نداری تو ! این بابام همش با من شوخی شهرستانی میکنه بد میگه تو جنبه نداری !

بعدشم رفتم یه مانتویی واسه خودم خریدم که فک کردم 4 تا جیب داره بعد الان دیدم که خیر ! نمای جیب داره ! الان من پرویز ( گوشیمو ) کجا بذارم خوب ؟ البته مامانم گف خیلی قشنگه مانتوت . ولی کتونی مو که نشون دادم همه گفتن : باز از اینا خریدی ؟؟؟؟

من همش سه جف کانورس ( آل استار ) دارم نم دونم چرا همه میگن تو که این همه از اینا داری !!! این که الان خریدم خاکستریه و می دوستمش !!!  تازه داداشمم در راستای روحیه دهی به من برگش گف آل استار مال افغانیاس !!!

کلا به تعداد آدمای روی زمین راه هست برای ر.ی.د.ن به حال شما ! شک نکنین !

خوب باشین ! تا بعد !

/ 0 نظر / 5 بازدید