اون شکلکه گویای احوالمه دیگه!

دیشب خوب نخابیدم. ینی کلن تا صب بیدار بودم. گردنم درد میکنه الان.

صب تو آشپزخونه آرنجم محکم خورد به تیزی پنجره له شد.

دیروز گوشواره گوشم کردم ، حالا زخم شده سوراخ گوشم و درد میکنه.

جای ناخونای ارسلان از روی دستم نرفته هنوز!

ورد ارور میده که دی اکتیو شده و دوباره باید بریزمش.

میخاستم امروز یه سر برم تا ونک. ولی الان خیلی لهم. از بعد از ظهر میدون ونکم بدم میاد. شلوغه .

http://www.freesmileys.org/emoticons/tuzki-bunnys/tuzki-bunny-emoticon-023.gif

/ 0 نظر / 3 بازدید