خوشم میاد از کاراکتراش! احمقن

امروز تو تبلت گو.لو اینا پیداش کردم، دانلودیدم برای خودم، از ظهر مشغولشم!  تا کور بشم و اثر انگشتم بر اثر "تاچ" زیاد از بین بره هم ادامه میدم به بازی کردنش!

کلین مستر هم ول کن نیس ، هی ارور میده حافظه ی رمت داره پر میشه! ولی خب نمی دونه اگر قراره چیزی آن اینستال بشه ، اونه !

 

/ 0 نظر / 30 بازدید