مناسبت امروز مد نظر است

A reminder that whether you like to admit it or not, whether you agree with it or not, your freedom is not free." It never has been, it never will be. Someone gave all for YOU

یه یاد آوری ،

چه تو قبولش داشته باشی چه نه ، چه موافق باشی چه مخالف ،

آزادی مجانی نیست. هیچ وخت نبوده ، و نخاهد بود.

یه نفر همه چیزشو به خاطر تو داده .


*آزادی تعاریف گوناگون دارد، در جریان هستم.

/ 0 نظر / 3 بازدید