هیچ کسم نگفته بود برو خودتو درمان کن بیشعوره روانی!

در انجمن دو.ستد.اران طو.طی مقیم ایر.ان اتفاق افتاده!

نوشته بود :

دیروز طو.طیم اومد رو شونم نشست ، گوشمو گاز گرفت! ول کنم نبود . منم گرفتم کشیدمش پرتش کردم خورد به دیوار! حالا از دیروز نه غذا میخوره نه صدایی در میاره نه می پره! چی شده به نظرتون؟؟؟؟

بعد اومدن براش نوشتن:

نوکت زد، تلنگر بزن به نوکش!

نوکشو بگیر!

اگه بالش آویزون نیس عب نداره!

نذار بیاد رو شونت بشینه خب!

 

/ 0 نظر / 4 بازدید