از من گفتن بود!

 بعضی وختا لازمه آدم به بعضیا بگه : خب حالا هرچی! بسه ! بیا با هم دوس باشیم! خب؟

 

و بعضی وختا هم لازمه آدم به بعضیا بگه :خب حالا هرچی! بیخیال! بیا دیگه با هم دوس نباشیم ! خب؟

فقط باید خیلی دقت کنی تو پیدا کردن این بعضی وختا و این بعضیا!

/ 0 نظر / 4 بازدید